Kliknij tutaj aby wrócić do działu "Wychowanie"

Lucyna Chylewska

Scenariusz zajęć z savoir-vivre :"Zasady  prezentacji".

(scenariusz do wykorzystania na godzinach wychowawczych lub zajęciach w internacie).

 

 

Cele:

-zapoznanie wychowanków z zasadami prezentacji

-uświadomienie  znaczenia obowiązujących zasad prezentacji w  życiu człowieka

-kształtowanie  praktycznych umiejętności  prezentacji

 

Metody

-pogadanka

-inscenizacja

 

Środki dydaktyczne

 

-przygotowane na podstawie literatury  materiały do odegrania ról

 (materiały w załączeniu)

 

Podstawowe treści

 

-czyje nazwisko wymieniamy najpierw

-kto pierwszy podaje  rękę

-kłopot z rękawiczką

-co z cmok-nonsensem

-wstać czy siedzieć

-ukłony

 

Czas trwania zajęć: 2 jednostki lekcyjne

 

Przebieg zajęć:

 

1.Wprowadzenie

   -przedstawienie tematu i celu zajęć

 

2.Część zasadnicza

  a) podział uczniów na grupy  4-osobowe

  b) rozdanie materiałów z zadaniami przygotowania się  do odegrania     przedstawianych ról

  c)realizacja podanych treści

    

 

1.Czyje nazwisko wymieniamy najpierw ?

        a) zaznajamianie  ze sobą

          -młodszej i starszej

          -chłopca , dziewczyny

          -ucznia i nauczyciela

          -dwóch chłopców i dwie dziewczyny

          -różnych osób mamie (wyjątek)

          -mamę komuś od niej starszemu(wyjątek od wyjątku)

 

        b) kto pierwszy podaje  rękę

           -kobieta -mężczyzna

           -starszy-młodszy

           -zwierzchnik-podwładny

 

      c) kłopot z rękawiczką

 

      d) co z cmok-nonsensem

 

      e) wstać czy siedzieć

          -mężczyzna

          -kobieta

          -dziewczyna -dorosły mężczyzna

 

      f) ukłony

         -zachowanie osoby  towarzyszącej

         -wyprzedzanie znajomego, znajomej

         -osoba idąca-osoba stojąca

         -spotkanie na ulicy z najbliższą rodziną

        -osoby spotykane kilka razy w ciągu dnia

        -osoba wchodząca do klasy, sklepu

 

 

d) Podsumowanie zajęć.

 

Literatura :

1.Edward Pietkiewicz "Dobre obyczaje"

2.Edward Pietkiewicz "Savoir -vivre"

3.Irena Ostałowska " Ada to nie wypada"

4.Edward Pietkiewicz " Savoir-vivre dla każdego "

5.Hermine Hartley "Dobre maniery"


JAK SIĘ WITAĆ

a.) Podawanie ręki,

Ręce podajemy sobie przy powitaniu , pożegnaniu ,przy poznawaniu się i przy podziękowaniach. Należy pamiętać ,że obowiązuje tu zasada , kobieta pierwsza podaje rękę mężczyźnie , starszy pierwszy wyciąga rękę do młodszego , przełożony do podwładnego. Podanie ręki to prosty gest i lekki uścisk dłoni, nie żadne tam zawody na siłowanie się czy dawanie zdechłej ryby .Na dłuższe przytrzymanie ręki mogą sobie jedynie pozwolić osoby starsze o pewnym prestiżu. Nie należy podawać ręki przez stół, na przyjęciach witamy się podaniem ręki tylko z gospodarzem , resztę gości można pozdrowić ukłonem, podobnie przy  pożegnaniach. Przy podawaniu ręki należy wstać .

b.) Całowanie w rękę .

Jest to stara polska tradycja , obecnie uznawana za zaściankową ,nie higieniczną i nie europejską. To piękny i szarmancki gest wobec kobiety na który można się zdobyć od czasu do czasu . Należy się pochylić , nie ciągnąć ręki damy w górę o raz pocałować powietrze nad nadgarstkiem kobiety.

c.) Ukłon .

Zawsze kłaniamy się podczas zawierania znajomości składania gratulacji, dziękując , a także rozstając się kimś .mówiąc "do widzenia" . dzisiejsze ukłony to lekkie pochylenie głowy i tułowia,

w żadnym wypadku zginanie się , aż do ziemi. Mężczyzna kłaniając się zobowiązany jest zdjąć nakrycie głowy, kobieta nie musi zdejmować kapelusza wystarczy ,że skinie głową i uśmiechnie się.

Zasady dotyczące zachowania w restauracji:

* wchodząc do restauracji mężczyzna otwiera drzwi kobiecie i puszczają przodem,

* mężczyzna pomaga kobiecie zdjąć okrycie, oddaje je do szatni i odbiera numerek,

* w przypadku, gdy kelner pokazuje nam miejsce, kelner idzie przodem, następnie kobieta, a za nią mężczyzna,

* gdy nie ma osoby, która wskazuje miejsce, mężczyzna idzie przodem wybierając stolik oraz miejsce które umożliwia widok całej sali, proponuje je kobiecie o po uzyskaniu akceptacji odsuwa krzesło kobiety i pomaga jej usiąść,

* w eleganckich restauracja kobiety otrzymują menu bez cen,

* szczególnie przy spotkaniach służbowych należy wybierać potrawy, które mają średnia cenę, zarówno wybranie najdroższych, jak i najtańszych może być źle odebrane przez osobę płacącą,

* rachunek płaci strona zapraszająca,

* w przypadku, gdy kobieta i mężczyzna umawiają się, to moim zdaniem, płacić powinien mężczyzna. Wiele osób się ze mną może nie zgodzić, że mężczyźni powinni płacić rachunki, osoby te zapraszam do analizy moich argumentów,

* mężczyzna pyta, co kobieta wybrała, może jej również coś polecić, następnie, gdy kelner podejdzie, składa zamówienie kobiety okazując, że zapamiętał co ona wybrała, a następnie zamawia swoje jedzenie,

* gdy kobieta mówi, "zamów coś dla mnie" mężczyzna powinien zamówić dla niej posiłek ze szczególną troską, okazując w ten sposób swój szacunek,

*gdy kobieta zaczyna wstawać mężczyzna powinien wstać pierwszy, podać dłoń kobiecie i pomagając jej odsuwając w czasie wstawania krzesełko.

 

Powitania:

* mężczyzna kłania się kobiecie, młodszy - starszemu, pracownik - przełożonemu, idący - stojącemu, jadący samochodem - idącemu pieszo, jedna osoba - grupie, idący schodami w górę, schodzącemu w dół, idący szybciej, idącemu wolniej, wchodzący - obecnym w pomieszczeniu, * pierwsza wyciąga przy powitaniu kobieta do mężczyzny, starsza osoba do młodszej. Kobiety powinny tak podawać dłoń żeby umożliwiać uścisk i pocałowanie jej. Jeżeli osoba, która powinna pierwsza wyciągnąć rękę, tego nie czyni, nie należy przejmować inicjatywy. Mężczyźni czasami całują kobity w rękę (lub jak to dawniej bywało w czubki palców). Jeżeli mężczyzna czuje, że kobieta nie chce być pocałowana w rękę, mężczyzna nie powinien tego robić na siłę,

* przy spotkaniu służbowym zaczyna się witanie od szefa, nawet, jeżeli jego zastępcą jest kobieta, lub znacznie starszy mężczyzna,

* osoba wchodząca do pomieszczenia powinna się pierwsza przywitać (np. powiedzieć "dzień dobry"), niezależnie od stanowiska,

* gdy przełożony wchodzi do pokoju, pracownicy nie powinni wstawać, przełożony powinien pozdrowić pracowników, a oni po odpowiedzeniu na pozdrowienie powinni kontynuować swoją pracę,

* jeżeli przełożony podchodzi i podaje rękę, to mężczyzna wstaje, a kobieta siedzi, gdy zostaje nawiązana rozmowa, to kobita powinna wstać, ale przełożony powinien ją poprosić, żeby jednak usiadła,

* kobieta przy witaniu się siedzi...

Całowanie w rękę

Mężczyzn można podzielić na trzy grupy:

* takich, którzy obcałowywują wszystkie kobiety,

* takich, którzy są przeciwni całowaniu na ulicy, w urzędach i w spotkaniach służbowych, ale całują w rękę najbliższe kobiety, np. matkę, żonę, oraz kobiety przy specjalnych okazjach, np. przy gratulacjach, składaniu życzeń, podziękowań za pomoc,

* takich, którzy wogóle nie całują kobiet w rękę uważając z reguły to za staroświecki zwyczaj.

Część znawców tematu wypowiada się przeciwko całowaniu kobiet w rękę. O ile przez większość obcokrajowców jest on uważany za zaściankowy, w Polsce jest on dosyć rozpowszechniony. Część kobiet z punktu widzenia emancypacji jest przeciwnych całowaniu w rękę. Ja osobiście, mimo, że uważam się za nowoczesną kobietę, bardzo lubię ten zwyczaj. Miło mi, że paru moich znajomych też J.

Kobiety całują się w Polsce trzykrotnie. W Anglii dwukrotnie.

 

Przedstawianie:

* przedstawia się mężczyznę - kobiecie, młodszego - starszemu, młodszego rangą, starszego rangą, pojedynczą osobę niezależnie od płci przedstawia się małżeństwu,

* wymienia się najpierw nazwisko osoby przedstawianej np. "chciałbym przedstawić pan Oleksy, pani Kwaśniewska" lub w bardziej zażyłych kontaktach "Poznajcie się Robert Janowski, Kasia Stankiewicz",

* przy przedstawianiu mamie i osobom wysokiej rangi stosuje się uroczystą formę - "Mamo, pozwól, że Ci przedstawię przyszłego ojca Twoich wnuków...", "Pozwoli pan prezes, że przedstawię naszego najmądrzejszego pracownika, pana Wałęsę".


Przechodzenie na "Ty":

* propozycję przejścia na "ty" składa starszy - młodszemu, kobieta - mężczyźnie, przełożony -podwładnemu, starszy pracownik - młodszemu pracownikowi,

.       zanim zaproponuje się przejście na "ty" należy się zastanowić, czy na pewno tego chcemy, czy dzieje się to na potrzebie chwili i czy następnego dnia nie będziemy żałować tej decyzji.

 

Przedstawianie

 

Grzeczność wymaga by osoby spotykające się w określonym towarzystwie znały się. Nie ma tu znaczenia czy jest domowe przyjęcie czy spotkanie znajomych w klubie. Przedstawienie gości należy do obowiązków gospodarzy lub organizatorów przyjęcia. Najczęściej odbywa się według ogólnych reguł: mężczyznę przedstawiamy kobiecie, młodszego - starszemu, młodszego ranga.- starszemu ranga.. Wyjątki to sytuacje gdy gospodarze przedstawiają. nowego gościa już obecnym, pojedyncza, osobę - małżeństwu.

Kolejność przedstawienia Jest tu wprost związana z kolejnością, wymieniania nazwiska i ewentualnie tytułu naukowego lub stanowiska. Pierwsze podajemy nazwisko osoby przedstawianej, tej "mniej" ważnej" osobie "ważniejszej". Na przykład: "kierownik Kowalski, dyrektor Nowak".

W przypadku, gdy osoba, której przedstawiamy gościa. Jest ze względu na wiek czy stanowisko szczególne uprzywilejowana, wówczas możemy użyć innej formuły: "Pozwoli pan prezes, że przedstawię...", "Pozwoli pan profesor, że przedstawię..."

Pamiętaj, wszystkich swoich znajomych przedstawiasz swojej matce, czyli "Pozwól, mamo, że ci przedstawię....".

Podczas przyjęć, osoby nowoprzybyłe przedstawiane są. jednorazowo głośno i wyraźnie wszystkim obecnym i nie prezentować ich każdemu z osobna.

Jeżeli ilość gości uniemożliwia taka. przedstawienie wówczas osoba pojawiająca się na spotkaniu powinna przedstawić się sama tym, do których podejdzie a następnie dalszym gościom przy okazji nawiązania rozmowy.

Podobnie zachowujemy się spotykając znajomego na spacerze w towarzystwie nieznajomych nam osób. Należy wówczas przywitać się ogólnie np. "dzień dobry", "dobry wieczór" i poczekać aż znajomy przedstawi nas swoim towarzyszom. Gdy niestety nie pamiętamy nazwiska naszego znajomego możemy wybrnąć z opresji stosując formułkę: "Pozwólcie, że was zapoznam... "W sytuacji gdy pierwszy raz odwiedzamy biuro naszego klienta przedstawiamy się sami wyraźnie wymieniając nazwisko i nazwę firmę, która, reprezentujemy.

 

 


Kliknij tutaj aby wrócić do działu "Wychowanie"